خانه

فعالیت های هنرجویان

چکیده ای از فعالیت های هنرجویان آموزشگاه موسیقی هانا در اینجا آمده است. جهت مشاهده نمونه های بیشتر به صفحه

برنامه کلاس ها

کلاس های آموزشگاه موسیقی هانا از شنبه تا پنج شنبه ، در گروه های سازی مختلف از ساعت10 صبح لغایت

موسیقی کودک

آموزشگاه موسیقی هانا با توجه ویژه به موسیقی کودک و اهمیت یادگیری اصولی موسیقی از سنین کودکی، با بکارگیری مدرسین