آموزشکاه موسیقی هانا از سال 1393 فعالیت خود را در زمینه آموزش انواع سازها آغاز کرد. در این مدت با بهره گرفتن از اساتید متعهد و با تجربه در تعلیم و آموزش هنرجویان بسیاری تلاش کرده و در این مهم به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کرده است. در این مسیر هنرجویانی به مدارج بالا در زمینه نوازندگی و اجرا در محافل مختلف اعم از کنسرت ها، کنسرت نمایش، ضبط های استودیویی و تدریس راه پیدا کرده اند. این آموزشگاه بر آن است تا با بکار گیری مدرسین باتجربه ،هنرجویان را از پراکندگی ذهن در آموزش و تغییر مسیر مستمر یادگیری بی نیاز کند و در این راه همواره موفق بوده است.