علی درویش نوری

مدرس تار، سه تار، عود
مدیریت آموزشگاه موسیقی هانا

وحید ابوالقاسمی

مدرس آواز ایرانی

مهدی رائین نژاد

مدرس گیتار،آواز پاپ، صداسازی

مهتا شهیدیان

مدرس گیتار

مرضیه صمیمی پرور

مدرس سنتور

نرگس حیدری

مدرس پیانو، پیانوی کودک ، بلز

سبا جدیدی

مدرس تنبک.